Welkom op de PatrickDankers-website. Als je deze website gebruikt, stem je ermee in je te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid onze relatie met je met betrekking tot deze website bepalen.

De term “PatrickDankers” of “ons” of “wij” verwijst naar de eigenaars van dePatrickDankers website . De term “je” of “jij” verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

 • De inhoud van de pagina’s van deze website is alleen voor algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
 • Als je besluit om je aan te melden en een account aan te maken, of als je dit via onze sociale login-opties doet, ben je gebonden aan onze regels zoals gedefinieerd in deze gebruiksvoorwaarden. Als je je niet aan deze regels houdt, kan je account worden verbannen of verwijderd.
 • We respecteren je gegevens en je moet vertrouwd raken met ons privacybeleid om meer te weten te komen over de gegevens die we verzamelen, hoe wij deze verwerken en jouw rechten.
 • Noch wij, noch derde partijen bieden enige garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. Je erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en we sluiten nadrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet.
 • Jouw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan jouw specifieke vereisten voldoen.
 • Deze website bevat materiaal dat eigendom is of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyrightkennisgeving (zie hieronder), die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
 • Alle handelsmerken die op deze website zijn gereproduceerd, die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.
 • Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan een recht op schadevergoeding en / of een strafbaar feit opleveren.
 • Van tijd tot tijd kan deze website ook links bevatten naar andere websites. Deze links zijn bedoeld om je meer informatie te geven. Ze betekenen niet dat we de website (s) goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website (s).
 • Jouw gebruik van deze website en elk geschil dat voortkomt uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van ons thuisland, Nederland.

Copyright

Deze website en de inhoud ervan is copyright vanPatrickDankers. Alle rechten voorbehouden.

Elke herdistributie of reproductie van een deel of de gehele inhoud in welke vorm dan ook is verboden anders dan het volgende:

 • je mag afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf extracten voor alleen persoonlijk en niet-commercieel gebruik
 • je mag de inhoud kopiëren naar individuele derden voor persoonlijk gebruik, maar alleen als je de website erkent als de bron van het materiaal

Je mag, behalve met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, de inhoud verspreiden of commercieel exploiteren. Evenmin mag je het verzenden of opslaan op een andere website of een andere vorm van elektronisch ophaalsysteem.


Disclaimer

De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel wij ernaar streven de informatie up-to-date en correct te houden, geven wij geen enkele garantie of verklaring van enige soort, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten , diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elke afhankelijkheid die je op dergelijke informatie plaatst, is daarom strikt op jouw eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade inclusief, zonder beperking, indirecte of vervolgschade of schade, of enig verlies of enige schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website.

Via deze website kun je doorlinken naar andere websites die niet onder ons beheer vallen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin zijn verwoord.

Alles wordt in het werk gesteld om de website vlot te laten functioneren. We nemen echter geen verantwoordelijkheid voor en zijn niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen die buiten onze controle liggen.


Hoe contact op te nemen

Je kunt contact met ons opnemen door ons online contactformulier in te vullen; https://patrickdankers.nl/contact